FRONT MENTOR

• 5 träffar med mentor
• uppstart i grupp med fika
• 1 inspirationsföreläsning
• avslutning i grupp med fika
• längd: 8 mån
• pris: 12 000 kr ex moms