OM PROGRAMMET

Efter att du valt nivå på programmet (finns 2 nivåer) så matchas du med en mentor som du träffar regelbundet under 8 till 10 månader. Mentorns roll är att stå på din sida och hjälpa dig att hitta nya lösningar på frågor som rör ditt arbete, ditt ledarskap, medarbetarskap, livsbalans, framtidsmål – ja, helt enkelt det du behöver för att utvecklas. Du får många tillfällen att reflektera över dina beslut, får nya tankar och idéer och lär känna din mentor och ta del av hennes/hans erfarenheter. Beroende på vilken nivå du valt så har du förmodligen också fått nya kontakter till ditt nätverk, nya dörrar har öppnats och du har tagit del av en eller flera spännande föreläsningar.