Om Front

FRONT står för framåtrörelse, vägledning och fakta och startade med mentorprogram hösten 2017 i Uppsala. Innan dess grundade och drev Susanne Özmete Klara K under nio år med karriärprogram, interna utbildningar, nätverk och jämställdhetskonferenser i både Uppsala och Stockholm.

FRONT vill höja blicken, dela erfarenheter och utmana att tänka ”större”