MENTORERNA

Mentorerna är alla fantastiska personer, seniora i sina roller, med lång erfarenhet inom sina yrken. De kommer från olika branscher och har olika bakgrund, allt för att ge en så bra mix av erfarenheter som möjligt, de sitter på höga positioner, och givetvis är fördelningen mellan kvinnor och män 50/50. Mentorerna bidrar med sin tid och sitt engagemang för att de brinner för att lyfta sina adepter och vill se dem växa vidare i sina roller.