FRONT MENTORPROGRAM

Med spännande nya områden som AI, tekniska framsteg och nya kunskapssamhället ställs helt nya krav. Allt går mycket fortare, arbete och fritid flyter ihop och valmöjligheterna ökar hela tiden. Att då få tillgång till en mentor som står på din sida och lyssnar, som intresserar sig för dina frågeställningar, visar på olika lösningar på problem och hjälper dig att lägga fokus på rätt saker och göra rätt val – är det som gör skillnad.