Datum program

FRONT mentor Plus 2018 – 2019

  • Uppstart med frukost och workshop tisdag 17 april kl 9-11
  • Nätverkslunch och smart session tisdag 22 maj kl 11-13
  • Workshop torsdag 27 september em
  • Nätverkslunch och smart session tisdag 4 december kl 11-13
  • Avslutningsmiddag med reflektion tisdag 5 februari 2019 kl 17.15

* Dina träffar med mentorn bokar ni in under uppstarten

FRONT female Karriärboost med mentor 2018 – 2019

  • Start up med workshop nr 1 och fika – torsdag 25 oktober kl 9-11
  • Workshop nr 2 med fika – tisdag 20 november kl 14-16
  • Workshop nr 3 – tisdag 11 december kl 14-16
  • Avslutning med uppföljning och afternoon tea – torsdag 7 februari kl 14-16

* Dina träffar med mentorn bokar ni in under uppstarten

OBSERVERA att du får ett mejl ca två veckor innan varje träff men det är bra om du bokar in alla träffarna i din agenda redan när du anmäler dig.