Behöver du en mentor att bolla jobbfrågor, livsbalans och karriär med?

I FRONT mentor Plus matchas du med en mentor som du träffar regelbundet under 8 till 10 månader.  Mentorn står alltid på din sida och hjälper dig hitta nya lösningar på frågor som rör ditt arbete, ditt ledarskap, medarbetarskap, din livsbalans, framtidsmål – ja, helt enkelt det du behöver för att utvecklas.

Allt går mycket fortare idag, arbete och fritid flyter ihop och valmöjligheterna ökar hela tiden. Att då ha en mentor som lyssnar och intresserar sig för dina frågeställningar, visar på olika lösningar på problem och hjälper dig att lägga fokus på rätt saker och göra rätt val – är det som gör skillnad.

För vem?

Mentorprogrammen är för dig som jobbar som chef, specialist, projektledare eller i stab. Du kan vara junior eller senior inom ditt område – det viktiga är att du har behov av att få input från en person som kan vägleda dig och bidra till att du utvecklas.

Du hittar mer info här!

Kommentera